Продукти\Течен харденер, импрегнатор, прахоелиминатор

ASHFORD FORMULA е първият в света течен харденер, създаден да подобри в максимална степен качествата на бетоновите настилки. Използва се основно за финално третиране на шлайфани бетонови настилки.  ASHFORD FORMULA е безцветна течност, която прониква в бетона и става част от него, като го предпазва, защитава и уякчава. Реагирайки в дълбочина с компонентите на бетона се превръща в твърда плътна маса. Ефектът е в увеличаване на повърхностната твърдост, якост, спиране на прахоотделянето и запечатване срещу проникването на течности. Резултатите са перманентни.

ASHFORD FORMULA се разлива равномерно на повърхността на готовата бетонова настилка, повърхността се поддържа мокра за 30 минути, като материала се разнася с мека четка равномерно по цялата повърхност. След това се измива с вода и това е всичко. Подробности - в Инструкцията за нанасяне.

 

За разлика от много други продукти ASHFORD FORMULA е безвреден - няма мирис, не е токсичен, не е запалим или избухлив. Изпълнява няколко важни функции: предпазва от напукване, запечатва, увеличава твърдостта и елиминира прахоотделянето. ASHFORD FORMULA е ефективен  за редица строителни материали: бетон, замазки, обмазки, мозайки, бетонови елементи и др. подобни материали, съдържащи цимент.

ASHFORD FORMULA прави химична реакция с влагата и компонентите в бетоновата матрица. Шуплите в бетона се намаляват до размери, през които водните молекули не могат да преминат. Тези пространства обаче, позволяват преминаването на въздух, като по този начин бетона може да "диша".

структура на бетона преди 
третиранеслед третиране с ASHFORD FORMULA

Чрез химичната си реакция ASHFORD FORMULA отблъсква чуждите вещества, включително масла, основи, свободна вар и други замърсявания на повърхността, позволявайки те да бъдат почистени и измити.

Бетонът става постоянно запечатан срещу влага, проникване на масла и други замърсявания. Повечето химикали също са възпрепятствани  да проникват. Когато е правилно нанесена ASHFORD FORMULA ще издържи докато съществува бетона. 

ASHFORD FORMULA осигурява пет изключително важни преимущества, които просто ги няма в необработения бетон:

1

ПРЕДПАЗВА ОТ СЪСЪХВАНЕ
Намалява повърхностното напукване, като не позволява водата да се изпари бързо

2

ЗАПЕЧАТВА
Защитава срещу проникването на влага и други чужди субстанции, чрез създаване на твърда непорьозна маса

3

УВЕЛИЧАВА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА
32% по-висока износоустойчивост, 40% по висока якост на натиск на повърхностния слой

4

ЗАЩИТАВА ОТ ПРАХ
Елиминира прахоотделянето на бетона

5

БЛЯСЪК
На шлайфаните бетонови настилки придава плясък, който с времето се увеличава

ВАШИЯТ ПОД ... КОЛКОТО ОСТАРЯВА - ПО-ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДА!

 

Подът на този автосервиз CASA DE CADILLAC e третиран с ASHFORD FORMULA през 1949 г. и до днес продължава да се използва, радвайки с атрактивния си блясък.

ИСТОРИЯ

Течният харденер АSHFORD FORMULA е сьздаден 1947 г. от двама немски химици в Калифорния САЩ. Той поставя нов клас в областта на уплътняването и запечатването на бетоновите подове. Първоначално  там, а след това и в целите Щати, продукта се разпространява и намира широко приложение. В началото на 70-те години патентът е закупен от CURECRETE CHEMICAL COMPANY INC. и от тогава тази компания е  единственият му производител. Наложил се в Съединените Щати като стандарт, ASHFORD FORMULA се прилага и в над 35 страни по света. Сред потребителите са множество световно известни фирми. Ето малка част от тях:

American Airlines, Boeing Aircraft, California Institute of Technology, Campbell Soup, Cadillac, Caterpilar, Crysler, Coca-Cola, Delta Airlines, General Electric, General Motors, Hewlett Packard, Honda, IBM Corporation, Intel Electronics, Kellogg Foods Corporation, Michelin, Motorola, Shell Oil Company, Volvo


 

 

 

Приложението на ASHFORD FORMULA е в много широки граници: от предприятия в хранително-вкусовата промишленост до паркингови площадки, от тротоари до атомни електроцентрали, от дистрибуторски складове до обекти за търговия на дребно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бетони, бетонови елементи, мазилки, шпахловки, мозайки и всякакви комбинации от инертни материали и цимент. Върху нов или стар бетон, гладки или грапави повърхности.

ФУНКЦИИ

Предпазва, запечатва, прахозащитава и уякчава. Защитава срещу разпрашаване, шупли, ерозиране и температурни пукнатини в бетона

ОПАКОВКА
Варели по 208 л.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Прясно отлятият бетон не изисква подготовка.
Съществуващият бетон: метене, търкане или сваляне на повърхностния слой за да се отстранят всякакви замърсявания или покрития.

НЕОБХОДИМИ СЛОЕВЕ

Нанася се на една ръка.

РАЗХОДНА НОРМА

Около 0.200 л. за квадратен метър. Разхода варира в зависимост от температурата и порьозността на бетона.

ЦВЯТ
Прозрачен

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА
На гладко обработен (шлайфан) бетон, се появава блясък след около 4 до 12 месеца. Всички други повърхности запазват своя естествен вид.

РАЗРЕДИТЕЛИ
Не са необходими

ГРУНД
Не е необходим

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ
С четка, валяк или пръскане

ПОЧИСТВАНЕ
Сапун и вода

СЪХРАНЕНИЕ
Неопределено време. Варелът трябва да се разклати преди употреба. 

ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСА
За разлика от повърхностните покрития, които се износват при експлоатацията, ASHFORD FORMULA запечатва и втвърдява в бетона, като затваря порите вътрешно. Този процес основно завършва до 90 дни, но може да продължи по-бавно и до една година.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ
От 1 до 3 часа. Повърхността може да бъде експлоатиранa след като бъде суха на допир. Новоположеният бетон изисква нормален период за втвърдяване /около един месец/.

ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ПОЛАГАНЕ
Може да се полага при температури не по-високи от 57ºС и не по-ниски от 2ºС. При ниски температури защитава бетона от замръзване за период от 6 дни.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ
Лейка, широка четка с мек косъм, гумен стик за под.

БОЯДИСВАНЕ
Трябва да бъде осигурено време за отлежаване 7 дни преди нанасяне на качествена боя.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Безцветен, без мирис, нетоксичен, неизбухлив, незапалим. Отговаря на всички изисквания за безопасност.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Да не се нанася на:

  • Лек бетон или други изключително порьозни материали, които имат шупли и каверни.
  • Предишно обработени с импрегнатор или покритие повърхности, докато не бъдат изцяло отстранени химически или механично.

ЗАБЕЛЕЖКА
Върху цветен бетон да се нанася след като е напълно изсъхнал. Не нанасяй върху стъкло или други подобни материали. Ако това стане, измии незабавно с вода.
 

Следващите снимки са на подове, третирани с ASHFORD FORMULA в България

 
          

 

Още информация на английски може да получите на страницата на производителя CURECRETE DISTRIBUTION.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ