Resize of Pc060429.jpg (49335 bytes)

На този паркинг на ПИРИНТЕКС няма друга арматура освен FORTA Econo-Net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти\Полипропиленови фибри за бетон

                    FORTA CORPORATION

е първият и най-голям световен производител на синтетични микроармиращи влакна (фибри).

С цялата продуктова листа може да се запознаете по-надолу. Най-често употребяваните фибри, които поддържаме на склад са:

  • FORTA Econo-Mono
  • FORTA Econo-Net
  • FORTA Ferro

Минало ...

Известно е, че в древни времена влакна в строителството са използвани в древен Египет, когато “фибри” от слама са били добавяни в глината и калта за направа на тухли и блокове. Въпреки примитивността, тези фибри добавяли определено количество кохезия, жилавост и якост. В миналото мазачите са постигали подобни резултати, като са добавяли конски косми и свинска четина в мазилките, като метод за армиране. Въпреки, че типа и равномерното разпределение на тези ранни фибри е под въпрос, в общи линии са били поставени основите на теорията за добавяне на триизмерни влакна, за увеличаване на здравината и дълготрайността на различни строителни материали.  

Настояще ...

Хиляди години по-късно е създадена FORTA CORPORATION, за да представи за пръв път фибропродукт, който е огромно подобрение на оригиналната египетска теория на сламените фибри. Чрез комбиниране на синтетични материали от космическия век с уникална конструкция и форма, FORTA® предложи на американския строителен пазар ценен фиброармиращ продукт, който предпазва от напукване и придава дълготрайна устойчивост на широка гама от приложенията на бетона. От основаването на FORTA® в началото на 1978 г. до днес тези фибри играят важна роля в проектирането и конструирането на много и различни типове проекти – от летища до тенис кортове, от плувни басейни до училища.  

и Бъдеще

След 27 години на постоянен растеж, FORTA® продължава да бъде най-респектиращото име в индустрията на синтетичните фибри. От нейното революционно начало в Гроув Сити – Пенсилвания, FORTA CORPORATION се е превърнала в световен лидер в научните изследвания и развитието на синтетичните фибри. Използвайки първоначално само един вид фибри, FORTA® постепенно разширява продуктовата си листа, за да включи цялата фамилия от фибри – пригодени за специфична употреба и изискванията на потребителите от целия свят. Свързана с посветени и знаещи управленски кадри, персонал и работна сила, FORTA CORPORATION ще продължи да върви напред в изграждането на по-добро бетоново бъдеще.

Общи принципи

Въпреки, че техническите препоръки на FORTA® за характеристиките на синтетичните фибри са резултат от многогодишни инженерни изследвания и натрупан опит при различни типове приложения в бетона, днешната теория за фибрите също е отражение на основните принципи от миналото за по-голяма здравина и дълготрайност. FORTA® има проста “4-К” формула за да помогне на клиента да избере точните фибри за всеки вид бетоново изпълнение. Като направи избор за всяка от 4-те “К” категории – Каква конфигурация, Каква химия, Какво количество, Каква дължина – заявителя ще бъде в състояние да предскаже нивото на действие на фибрите за даден проект.

   Каква конфигурация       

Най-важният критерий, който трябва да се вземе под внимание е действителната конфигурация на фибрите. Като общ принцип бихме предложили това, че нещо което е деформирано или е в неправилна форма, ще се закотвя вътре в сместа много по-добре отколкото нещо което е гладко. Има много ежедневни примери на тази функция, на такива различни форми и дюбели. Пиронът е типично тънък и много гладък и не притежава задържащата способност на резбата на болта. Оребреният (деформиран) арматурен прът се закотвя в бетона много по-добре отколкото гладкия прът. Този факт ни показва, че и фибрите с мрежовидна форма на влакната (деформирани) се закотвят в бетона много по-добре от моновлакнестите фибри (гладки и заоблени). Под опън моновлакнестите фибри имат тенденция да се разтягат като гумена лента и следователно загубват своето захващане или анкериране в бетоновата матрица. Възможността на фибрите естествено да се закотвят определя способността им да допринасят краткотрайна и дълготрайна полза за бетона. Крайната якост на опън на фибрите може да бъде използвана пълно само, ако фибрите са закотвени в бетона и не могат лесно да бъдат изтръгнати.

В крайна сметка, ако фибрите се използват с цел просто да предпазват от съсъхвателни пукнатини по време на много ранния стадий на бетона, моновлакнестата конфигурация ще бъде достатъчна. Но за допълнителна полза от закотвянето, след като бетона е втвърдил, предписващият би могъл да избере влакнесто-мрежовидната конфигурация, за да получи максимални резултати за дълготрайна устойчивост. Фибрите с влакнесто-мрежеста форма също дават възможност на предписващия да замени неконструктивната заварена мрежа, използвана срещу отварянето на пукнатини като вторична /температурна армировка.

    Каква химия  

След като предписващия е избрал подходящата конфигурация на фибрите за работата, може да бъде избрана и химията на фибрите. Химическият “грим” на фибрите е важен, ако се очаква да издържат в агресивно проявяващата се среда на бетона, съдържащ портланд цимент. За моновлакната купувачът може да избира между найлонови, които притежават висока якост и добра устойчивост на алкали, или полипропиленови, които съчетават якост с пълна инертност към алкали. За разлика от найлона, полипропилена е хидрофобен (не-абсорбиращ), което прави подходящ изборът му  за среда с периодични цикли на замръзване-размръзване. За мрежесто-влакнестите фибри само полипропилена е подходящ за производството им.  До тук купувачът/проектантът е в състояние да избере полипропиленови или найлонови моновлакнести фибри за намаляване на ранните пукнатини от свиване, или полипропиленови влакнесто-мрежести фибри за едновременното ограничаване на свиванията в пластичния стадии и в стадия на втвърдяване и като алтернатива на заварената мрежа.

     Какво количество

Въпреки, че изглежда явно, изполването на достатъчно количество фибри за кубичен метър бетон, често се пренебрегва и недоглежда. Дори най-добрите фибри в света ще пропаднат, ако не се използва достатъчно количество, за да свършат работа. След обширни изследвания, проведени от FORTA®,  става очевидно, че дозировката на фибрите е подобна на дозировката на редица други материали, като цимента например – колкото повече добавяш (до определена точка), толкова повече преимущества получаваш. Има оптимално ниво на дозиране за различните типове фибри, за да получите оптимални резултати.

За полипропиленовите или найлонови моновлакнести фибри за намаляване на ранните пукнатини от свиване, 0.6 кг за куб, метър са достатъчни.

За мрежовлакнестите полипропиленови фибри 0.9 кг за куб. метър е стандарт. Дори по-високо дозиране може да предложи допълнителна полза като устойчивост на умора, жилавост и дълготрайност.

   Каква дължина   

Функцията на дължината е подобна на конфигурацията на фибрите по отношение на анкериращата способност. Ако късите фибри се измъкнат от бетона, преди неговото отслабване или разрушаване, високата якост на опън на фибрите ще отиде на вятъра. Ако държите между пръстите си къси фибри и искате да ги разкъсате, по-вероятно е те да се изплъзнат, докато ако те са по-дълги това би позволило по-добро захващане. Същият този сценарий се разиграва и в бетоновата матрица, армирана качествено и полезно с фибри с по-голяма дължина. По-дългите фибри имат също по-добра възможност да се обвиват около каменните частици, отколкото по-късите фибри, като работят по-добре за  предотвратяване на пукнатините в бетона. 

Важно е да се отбележи, че препоръчваната дължина на фибрите се изменя, в зависимост от избраната форма на влакната. Например закотвящата способност на фибрите може да се увеличи като се увеличи дължината им, обаче възникват драматични проблеми със сбиването им или събирането им на топка, когато се използват по-дълги моновлакна. Оптималната дължина на моновлакнестите фибри е установена на 19 мм. За стандартните мрежесто-влакнести фибри обхвата на дължината е от 19 мм до 38 мм без да има проблеми при разбъркването. Дори по-големи дължини при фибрите за тежки натоварвания до 60 мм могат да бъдат изполвани, ако бъдат изпълнени допълнителни процедури при производството им, като специално проектирано допълнително усукване на всяко снопче фибри.  

    Пари и Разум

Като следва “4-К” формулата на FORTA® за характеристиките на фибрите, проектантът или този, който определя характеристиките на конкретния проект, би могъл да избере 19 мм полипропиленови моновлакнести фибри при разход 0.6 кг за куб. метър бетон, за да редуцира пластичните пукнатини от свиване в ранния стадий на бетона.

За това ниво на приложение купувачът може да предвиди приблизителна цена от 0.07 лв на кв. метър за сантиметър дебелина на бетона. За определящия, който избира по-голяма дължина на фибрите при разход 0.9 до 1.0 кг на куб. метър, като истинска температурна армировка, стойността ще бъде приблизително 0.10 до 0.20 лв на кв. метър за сантиметър дебелина.

По-високата цена на тези фибри, купувачът може да компенсира и да има икономическа изгода, като извади от стойността на материалите цената на неконструктивната заварена мрежа, която тези фибри заменят.

Естествено изборът на типа фибри е в ръцете на собственика на обекта, който прави крайната равносметка, но остава отговорността на FORTA® и нейните проектанти, инженери и дистрибутори да предлагат надеждни и принципни препоръки, за да позволят на купувача на направи правилен технически избор и да получи най-добра възвращаемост за своите "бетонови" инвестиции.

 

 СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ

ECONO-MONO™

MIGHTY-MONO™

STUCCO-BOND™

NYLO-MONO™

ECONO-NET™

SUPER-NET™

ULTRA-NET™

ECONO-CAST™

MASTER-CAST™

SHUR-SHOT™

SHOT-GUNN™

FERRO

 

FORTA® ECONO-MONO™

ОПИСАНИЕ

Моновлакна от 100% чист полипропилен.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.6 кг за куб. метър

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване на пластичните съсъхвателни пукнатини при втвърдяването на бетона.

За плочи, бордюри, пътни настилки, малки сглобяеми елементи и навсякъде, където е необходимо намаляване на съсъхвателните пукнатини.

Икономичните моновлакна

100% чист полипропилен

Моновлакна

Дължина 19 мм.

Торби по 0.6 кг.

Бял цвят

FORTA® MIGHTY-MONO™
ОПИСАНИЕ

Моновлакна от 100% чист полипропилен, със стандартен диаметър на фибрите.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.6 кг за куб. метър

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване напукванията, следствие на свиванията и сляганията в пластичната фаза и за увеличаване на удароустойчивостта.

За плочи на земна основа, нов върху стар бетон, топинги, пътни настилки, щампован бетон – навсякъде където се желае намаляване на съсъхвателните пукнатини и увеличаване на дълготрайността.

Много добър резултат

За ранно предотвратяване на пукнатините

100% чист полипропилен

Моновлакна

Дължини 13 и 19 мм.

Торби по 0.6 кг.

Бял цвят

 

FORTA® STUCCO-BOND™

ОПИСАНИЕ

Моновлакна от 100% чист полипропилен, създадени за мазилки и шпахловки.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.6 кг за куб. метър.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване образуването на съсъхвателни пукнатини по време на втвърдяването и за увеличаване на кохезията в сместа.

Превъзходни за вътрешни и външни мазилки и гипсови шпахловки – навсякъде, където е необходимо намаляване на напукването при тънкослойни изпълнения.

Фибри за мазилки

Моновлакна

100% чист полипропилен

Дължина - 13 мм

Торби по 0.6 кг

Бял цвят

 

FORTA® NYLO-MONO™
ОПИСАНИЕ

Напълно ориентирани моновлакна от 100% чист найлон.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.6 кг за куб. метър

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване на пластичните съсъхвателни пукнатини при втвърдяването на бетона.

За плочи на земна основа, пътища, паркинки, гаражи – навсякъде, където е необходим резултата от действието на найлоновите фибри.

За найлонов финиш

100% чист найлон

Моновлакна

Дължина 19 мм.

Торби по 0.6 кг.

Бял цвят

 

FORTA® ECONO-NET™

ОПИСАНИЕ

100% чисти полипропиленови влакна, в свързана мрежовидна форма. Некорозиращи, немагнетични и 100% алкалоустойчиви.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.9 кг за куб. метър

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване на пукнатините, следствие от пластичните и съсъхвателни  свивания и слягането на бетона. Повишават якостта на удар и здравината на бетона.

Тези фибри, предназначени за работа при умерени условия, предлагат икономична система за реално вторично армиране срещу температурни пукнатини.

Приложение: плочи върху земна основа, пътни настилки, гаражи, паркинги, вътрешнозаводски площи– и навсякъде, където се изисква действието на фибрите и където е необходимо да се предпазва от температурни и съсъхвателни пукнатини, осигурявайки дълготрайна издържливост.

Икономичното фибриране

Добри свързващи свойства

Средно здрави фибри

100% чист полипропилен

Нишки в свързана мрежовидна форма

Дължина 19 или 38 мм.

Торби по 0.9 кг.

Бял цвят

 

FORTA® SUPER-NET™
ОПИСАНИЕ

Лесни за финишна обработка, оцветени фибри, направени от 100% чист полипропилен, мрежовиден тип. Некорозиращи, немагнетични и 100% алкалоустойчиви.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.9 кг за куб. метър

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване на свиванията в пластичния стадий и по-време на набирането на якост на бетона, за намаляване на свиванията от слягане, за увеличаване на удароустойчивостта и подобряване устойчивостта на умора и жилавостта на бетона.

Тези здрави фибри, предлагат супер-оплитащи свойства, дълготрайна издържливост и реално вторично армиране срещу пукнатините, следствие на температурни промени.

FORTA® SUPER-NET се прилага за качествени бетонови работи, като плочи на земна основа, пътища, магистрали, тротоари, складови подове, наклонени  рампи, паркингови площи, заводски площадки и навсякъде, където се изискват висококачествени фибри, за да се ограничат дълготрайно съсъхвателните и температурни пукнатини.

Фибриране I ва класа

Супер оплитащи свойства

Здрави фибри

100% чист полипропилен

Нишки в свързана мрежовидна форма

Дължина 38 мм.

Торби по 0.9 кг.

Сив цвят

 

FORTA® ULTRA-NET™

ОПИСАНИЕ

FORTA® ULTRA-NET™ са лесни за финишна обработка, оцветени фибри, направени от 100% чист полипропилен, във вид на уникално усукани снопчета, мрежовиден тип.

FORTA® ULTRA-NET™ са некорозиращи, немагнетични и 100% алкалоустойчиви. Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране - 1.0 кг за куб. метър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

FORTA® ULTRA-NET се използва за контрол на свиванията в пластичния стадий и по време на набирането на якост на бетона, за подобряване на удароустойчивостта и увеличаване устойчивостта на умора и жилавостта на бетона.

Тези изключително здрави фибри, предлагат ултра-оплитащи свойства, максимална дълготрайна издържливост и вторично армиране срещу пукнатините, следствие на резки температурни промени.

FORTA® ULTRA-NET се прилага, където качеството е основен приоритет и където се изисква максималното действие на фибрите.

Типичното приложение е за плочи на земна основа, пътища, магистрали, пазарни центрове, летища, заводи с химически агресивни среди, производствени предприятия и навсякъде, където целта е да се минимизират пукнатините от температуни промени и свиванията на бетона, осигурявайки дълготрайна издържливост, чрез добре обработваеми, оцветени, възможно най-здрави фибри.

Висша класа без конкуренция

Ултра свързваща сила

Изключително здрави фибри

100% чист полипропилен

Нишки в свързана мрежовидна форма

Уникално усукани снопчета

Дължина до 60 мм.

Торби по 1 кг.

Жълтокафяв цвят

 

FORTA® ECONO-CAST™
ОПИСАНИЕ

Икономичен тип мрежовидни полипропиленови фибри, специално създадени за панелната индустрия.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 0.9 кг за куб. метър.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване свиванията на бетона и за подобряване устойчивостта на удар и жилавостта на бетона.

Идеални са за тънки и сводести панели,  фундаменти, бетонови тръби, дюкери и най-различни други сглобяеми елементи, където се изисква допълнителна якост на удар и устойчивост при транспортиране.

Икономични фибри за панели

Добра свързваща сила

Средно здрави фибри

Мрежовиден тип

Дължина - до 38 мм

Торби по 0.9 кг

 

FORTA® MASTER-CAST™
ОПИСАНИЕ

Изключително здрави фибри с мрежовидни усукани снопчета с възможност за голямa дължина. Специално създадени за производството на сглобяеми елементи.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Стандартно дозиране – 1 кг за куб. метър.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване свиванията на бетона и повредите при транспортиране, чрез сериозно подобряване устойчивостта на удар, на умора и жилавостта на бетона.

Отлични са за бетонови резервоари, черупки, фундаменти, стенни панели – за всякакви сглобяеми елементи, където се изисква максимално качество.

Превъзходни фибри за панели

Максимална свързваща сила

Изключително здрави

Усукани мрежовидни снопчета

Голяма дължина - до 60 мм

Торби по 1 кг

 

FORTA® SHUR-SHOT™
ОПИСАНИЕ

Средно здрави фибри, мрежовиден тип, създадени за торкрет бетони.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Дозиране – от 2.7 до 7.2  кг за куб. метър.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване на отскока и фирата при торкретиране, за намаляване на свиванията на бетона, за подобряване устойчивостта на удар, на умора и жилавостта на бетона.

Идеални за торкретиране на тунели, наклони,  скални масиви, водни пътища и навсякъде, където се изисква допълнителна жилавост и якост.

Икономични торкрет-фибри

Добра свързваща сила

Средно здрави фибри

Мрежовидни снопчета

Дължина - до 38 мм

Торби по 0.9 кг

Бял цвят

 

FORTA® SHOT-GUNN™
ОПИСАНИЕ

Изключително здрави фибри с мрежовидни усукани снопчета с голямa дължина, създадени за торкрет бетони.

Отговарят на ASTM C-1116.

ДОЗИРОВКА

Дозиране – от 3 до 8 кг за куб. метър, в зависимост от изискванията на проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ

За намаляване на отскока и фирата от бетон, за подобряване устойчивостта на удар, на умора и жилавостта на бетона.

За торкретиране на тунели, стени, наклонени скатове, напоителни канали – за всеки вид торкрет бетон, където се изисква максимално действие на фибрите.

 

Супер фибри за торкрет-бетони

Ултра свързваща сила

Изключително здрави фибри

Усукани мрежовидни снопчета

Голяма дължина - до 60 мм

Торби по 1 кг

Жълтокафяв цвят

 

FORTA® FERRO
ОПИСАНИЕ

Нов продукт, който изпълнява функцийте на металните фибри